torsdag den 29. november 2012

Images - billeder fra mit polske eventyr

Her i Warszawa er jeg meget alene, og går rundt i min egen verden det meste af dagen. Jeg øver alene i mit øvelokale, og befinder mig ikke på konservatoriet, medmindre jeg enten øver eller har timer, så jeg kender meget få af mine medstuderende. Siden min sambo arbejder hele dagen, er jeg også alene hjemme - med katten, vel at mærke. Hver dag går jeg forbi hundreder af mennesker, men har meget beskeden kontakt med dem. For sådan valgte jeg at leve, da jeg kom herned. Jeg valgte at fordybe mig i min stilfærdige rejse. Og jeg har virkelig nydt at kunne gå rundt  blandt folk på den måde. Jeg har nydt bare at være mig, og for alvor udfordre min evne til at hvile i mig selv og til at give plads til, at jeg kan rejse ind i mig selv - og gå på opdagelse. Gå på opdagelse, give plads til udvikling - og til voldsom konfrontation.

Jeg ved, at mange - især på konservatoriet -  har studset over, hvem jeg er, og hvorfor jeg altid slentrer rundt alene, uden at synes trist eller ensom. Hun er en rigtig enspænder, tænker de måske. Og ja, jeg lever temmelig ensomt. Men til gengæld har jeg skabt mig eget lille farverige eventyr, som jeg lever i, og som hjælper mig med at forholde mig til min omverden - og til mig selv.
Konservatoriet er mit eventyrland. Mit slot. Jeg bor her ikke, jeg er her bare. Jeg har endda drømt om, hvordan mine eventyrfigurer optræder i og omkring slottet, og hvordan jeg har inviteret dem på the. Men hvad enten slottet er mit eget eller ej, en drøm eller en virkelig projektering, så giver disse historier mig en sublim mulighed for at arbejde med gamle minder, følelser og tanker på en måde, så jeg kan forholde mig mere sikkert og distanceret til dem. Og der er mange skeletter at finde i skabene, når jeg går på opdagelse i det store slots kældre, loftsrum og hemmelige gange.
Alting er altså med andre ord præcis sådan, som jeg ønskede mig, inden jeg tog afsted. For en af mine personlige grunde til at rejse et halvt år til Polen var at opsøge de dele af mig selv, som jeg forbinder med min polske familie, og som jeg på mange måder forsøger at fortrænge. Opsøge mine minder og tanker omkring min mor og min barndom. Opsøge det polske folk, den polske historie og kultur, det polske sprog og den polske musik - for det polske blod løber i mine årer, det løber stærkt, og jeg kan ikke løbe fra det. Jeg tog til Polen for at genopleve glimt af min barndom, og for at genopleve de ting, jeg så længe har gemt langt væk, men som jeg nu følte mig klar til at finde og frem og bearbejde.

*

Jens Elvekjær, min klaverlærer på konservatoriet i København, har altid været lidt af en klaverfar for mig. Jeg ser meget af min relation til min egen far i mit forhold til ham. Jeg har altid haft utrolig stor respekt for min far, og har - som de fleste børn - villet gøre hvad som helst for at bevise mit værd for for ham. Gøre ham stolt. Og som så mange andre også har oplevet det, kan det føles som en kamp mod vindmøller at vinde sin fars anerkendelse. Den samme enorme respekt samt trangen til at bevise mit værd har jeg oplevet i mit forhold til Jens - og til tider også den samme håbløshed, når kampen om at bevise sit værd gang på gang har slået fejl. Ikke desto mindre lod hørte klaverkongen sin datters bønner og lod hende rejse ud i verden, men gav hende 3 opgaver at løse undervejs. Han bad hende om at spille de 3 satser af Debussys (1862-1918) Images, første bind, komponeret i 1904-1905. Billeder.

Jeg var lykkelig over at have fået tilstillet så smuk en udfordring, og da jeg ankom til Polen, gik jeg fuld af entusiasme straks i gang med at arbejde på det projekt, som jeg skulle vise Klaverkongen, når jeg kom hjem. Jeg arbejdede med meget stor fascination og kærlighed til musikken, for den vækkede en helt særlig genklang i mig. En genklang, jeg senere skulle forstå, var en genklang af billeder i både lyse og mørke kroge af mit sind.

1. Reflects dans l'eau. Reflektioner i vand.
Reflects dans l'eau er et mesterligt malet billede. Debussy kunne om nogen komponere musik, der ligesom et maleri viser flere lag af og former for tilstedeværelse. Han kreerede på smukkeste vis forskellige lag i musikken med hver sin betydning, klang, og stemning. Der er forgrund, mellemgrund og baggrund - og fragmenter, som høres fjernt, slet skjult af en hvid mystik. Med Reflects dans l'eau begyndte jeg at male. Jeg malede brede laveringer i baggrunden, smukke, store linjer i landskabet, spændende elementer i forgrunden, og mystiske væsener i tågen. Jeg malede kulisserne til mit eventyr.
Her spilles det levende vandspejl af den legendariske, italienske pianist, Auroto Michelangeli (1920-1995):


Hurtigt gik det op for mig, at øvningen på konservatoriet var et mareridt. Det kræver hver dag sin tørn og sine nerver at få tilkæmpet sig et par timer i et øvelokale på konservatoriet. Når det endelig lykkes, vogtes dørene til øvelokalerne, som da føles som skatkamre, af nøgledamerne, som besidder alle nøglerne til konservatoriets lokaler, og som observerer alt, som lægger vejen forbi dem, med øjne så store som thekopper. Og selvom denne kamp er skaber en ubehagelig, mørk stemning, sker der pludselig magiske ting i øvelokalerne, når man endelig er der. For så ønsker man virkelig af hele hjertet at arbejde godt, at udvikle sig, således at man bliver i stand til at skabe den musik, man drømmer om at dele med verden.
Jeg ønskede netop af hele mit hjerte at kunne spille Reflects dans l'eau, så jeg på kunne vise og udtrykke min kærlighed til mit yndlingsmotiv i musikken, nemlig vand. Og meget hurtigt lærte jeg stykket. Aldrig havde jeg arbejdet så godt, som jeg begyndte at arbejde her i Warszawa.
Vand er i symbolikkens verden ofte forbundet med følelser. I Reflects dans l'eau begyndte jeg snart at se det nuancerede billede, jeg havde malet af vand, som et billede på mine følelser. På de følelser, der kreerer harmoniske kulisser i min tilværelse; på de impulsive og nærværende følelser, der dukker op og kræver megen opmærksomhed - og på de følelser, der ligger gemt dybt nede under vandoverfladen, og som kun anes svagt, hvis man ser dem i det oplysende månelys.

2. Hommage a Rameau - hyldest til Rameau
Hommage a Rameau er af Debussy skrevet som en hyldest til en af musikkens store autoriteter: en hyldest til den franske komponist og musikteoretiker Jean-Philippe Rameau (1683-1764), som regnes for at være en af de mest betydningsfulde barok-komponister i Frankrig. Det er en hyldest til en af den franske musikhistories største autoriteter. En hyldest til kongen af den franske musik.

Da jeg ankom til Fryderyk Chopin Universiy of Music, var en af de første personer, jeg lagde mærke til, en cellist, som altid skulede lidt ondt til mig. Jeg mærkede tydeligt hendes utilpashed over min indtrængen på hendes territorium. Signalerne var muligvis ikke så stærke, men et udseende, der understregede hendes ubehagelige skulen med en stor krop, langt og fladt mørkt hår, mørke, hængende øjne kunne jeg ikke lade være med at give hende en rolle i mit eventyr som den onde cellist. Hun blev for mig et symbol på den tavse og diskrete signalering af underspillede magtkampe, som så tit finder sted mellem kvinder; noget, som jeg tog stor afstand fra - men som jeg også kunne genkende et sted dybt inde i min egen kvindelig natur, hvad enten jeg ville kendes ved det eller ej. Et eller andet sted i det kvindelige væsen bor den onde dronning, som hver dag beder sit tryllespejl om at give udtryk for hendes uovertrufne skønhed, og som vil kæmpe med næb og kløer for at forblive ubesejret.
Da jeg skulle vælge lærer på Fryderyk Chopin Universiy of Music, besluttede jeg mig for at konfrontere min frygt for kvindelige autoriteter. Jeg valgte klaverprofessor Kawalla som lærerinde - og det viste sig at være intet mindre end fantastisk. Hun er noget helt for sig. Til trods for sin lille skikkelse optræder hun altid med enorm autoritet og værdighed. Når hun taler, der det som om, at guldet flyder ud af munden på hende. Hvert eneste ord er velovervejet, og hun er aldrig forhastet i sin tale. Med løftet pande, majestætisk gang og stolt holdning, blide, kærlige øjne og en fast autoritet ser jeg hende for mig som den gode dronning i mit eventyr. I Hommage a Rameau ser jeg for mig, hvordan hun skridt for skridt bevæger sig smukt og værdigt gennem sit prægtige palads:
I begyndelsen af satsen gør dronningen sin entré. De første takter består af enkle, unisone fraser. Og da Kawalla bad mig om at "løfte" klangen i netop disse takter ved at give højre hånd lidt mere kulør end venstre, kunne det ikke være anderledes; når dronningen gør sin entré, bærer hun jo hagen højt og løfter stolt blikket ud mod den scene, der venter hende.  Melodierne er dronningens blide, syngende replikker, og afsluttes altid med ro og værdighed. Da den gode dronning fortalte, at jeg skulle spille satsens midterdel, som var det et billede af store, tunge søjler, prydet med de smukkeste arabesquer og andre udsmykninger, så jeg igen hendes slot for mig. Jeg forestillede mig de store, smukke søjler, der knejsende bærer de høje lofte af gyldent marmor, imellem hvilke der voksede de smukkeste blomsterranker og krybende vedbend med forgyldte blade. Mellem disse enorme søjler og skønne udsmykninger gør dronningen sin kulminerende entre med ynde og værdighed - og tager sig lige præcis den tid, hun skal bruge. Michelangeli fortryller igen:


Hommage a Rameau vækker genklang i mig som en hyldest til autoriteter. Ikke bare min klaverprofessor, men i høj grad til kvindelige autoriteter i det hele taget, og især til den største kvindelige autoritet, jeg nogensinde har haft i mit liv: min mor. Hommage a Rameau bringer med sine majestætiske, bløde klange minderne om min mor frem i mig. Det er et gensyn med den kvinde, der gjorde det vanskeligt for mig nogensinde igen at forholde mig til kvindelige autoriteter. Og hvor meget jeg end forsøger at leve uden at tænke på den kærlighed, jeg savnede som barn, ved jeg, at jeg vil gå i graven med et stort savn efter følelsen af tryghed og kærlighed i en familie.
Netop sideløbende med mit arbejde med Hommage a Rameau, gik vi i pædagogik-timerne på konservatoriet i dybden med forældre-barn relationer. Vores lærerinde underviste os i, hvor uerstattelige forældrene er i de tidlige år af menneskelivet, og hvordan de savn og svigt, man oplevede i forhold til sine forældre, altid på en eller anden måde vil forblive i sindet. De kan skjules ganske godt, vel at mærke - men de vil altid blive ved med at påvirke den måde, man opfatter sin omverden og sig selv på. Disse timer var frygtelige for mig. Jeg var hele tiden ved at bryde ud i gråd. Min lærerinde gravede i den aller mørkeste afkrog af min sjæl. Hun gravede netop dér, hvor jeg havde forsøgt at gemme alt det væk, som jeg ikke kunne ændre på, og derfor så længe havde forsøgt at fortrænge. Timerne var en voldsom konfrontation med mine fortrængte savn. På samme måde blev Hommage a Rameau en voldsom konfrontation. For Hommage a Rameau udviklede sig til at blive en hyldest til den mor, jeg altid vil savne.

3. Movement. Bevægelse.
Da jeg spillede denne utrolig spændende sats for min professor, bad hun mig om at tænke på bevægelsen som noget stærkt sombolsk. Det, Debussy havde noteret i teksten, var ikke bare en masse hurtige toner, hvorimellem fingrene skulle løbe over stok og sten. Det var bevægelse. Et billede på bevægelsen omkring os, bevægelsen mellem os - og  bevægelsen inde i os. Alting er i bevægelse hele tiden, alting forandrer sig. Hun citerede følgende citat af Heraklit (535-475 f.v.t.) for mig:

“Ingen mand træder nogensinde i den samme flod to gange, 
for det er aldrig den samme flod, og det er aldrig den samme mand." 

Resten af dagen tænkte jeg over denne bevægelse og disse ord, og prøvede at få dem til at give konkret mening for mig i Movement. Og pludselig faldt brikkerne på plads. Movement er et symbol for at bevæge sig fra et sted til et andet - et symbol for udvikling. Og Heraklits ord er netop en beskrivelse af, hvordan denne bevægelse udvikler os. Hvordan vi hele tiden forandrer os, og tager alt, hvad vi oplever, med os til det næste øjeblik af vores tilværelse. I mit eventyr blev Movement et symbol for min egen udvikling. Jeg bevæger mig, og det er vanvittigt udfordrende, præcis som klaverstykket er det, men på den anden side af det hårde arbejde vil jeg være nået til et nyt stadie i min udvikling - og jeg vil ikke længere være helt den samme, som før. På samme måde vil Reflects dans l'eau og alle de følelser, der ligger i vandspejlet, ændre sig lidt for hver eneste gang, jeg spiller den.


Gennem  min ensomme tilværelse på konservatoriet mærkede jeg, hvordan især én person viste mig oprigtig interesse: Ridderen. Han gjorde altid med sin stærke, venlige udstråling et bravt forsøg på at trænge igennem tjørnehækken, vække Tornerose, og finde ud af, hvem den mystiske enspænder var.
Første gang, vi talte sammen, var den dag, jeg skulle have min første time med professor Kawalla. Jeg havde ofte set ham øve på gangene, og her stod han så igen, i sin ranke skikkelse og øvede på Tchaikovskijs violinkoncert et par meter fra mig. Han var uden tvivl den dygtigtse violinist, jeg havde hørt øve på konservatoriet. Og så mindede han mig utrolig meget om de romantiske, polske helte på hesteryg, jeg som barn havde set Juliusz Kossaks (1824-1899) malerier af i mine forældres kunstbøger. Men dén dag overraskede han mig virkelig med sin musikalitet, sit talent og sit væsen. Jeg havde altid haft store vanskelligheder med at høre violinister øve på netop denne koncert, da det var det musikstykke, som jeg var stærkest følelsesmæssigt forbundet til. Som barn ønskede jeg mig at spille violin, men blev givet til klaveret i stedet for. Tchaikovskijs violinkoncert var det værk, jeg mest af alt ønskede at spille. Jeg ejede som barn en CD med en ukendt indspilning af koncerten, og det var nok ikke den bedste, man kunne støve frem, men jeg hørte den utrætteligt. Hver gang jeg følte mig ulykkelig eller alene, satte jeg altid CD'en på mit anlæg, skruede op for lyden og satte mig til rette ved radiatoren i mit værelse. Siden da kunne ingen violinists udførelse af koncerten måle sig med denne ukendte indspilning for mig. Men som jeg sad dér og ventede nervøst på mit møde med professoren, blæste Ridderen mig omkuld med sine fortryllende toner. Jeg forsøgte at forholde mig neutral, men kunne ikke lade være med at vende blikket mod ham hele tiden i forundring over det, jeg oplevede. Han lagde mærke til min reaktion, og spurgte mig friskt og venligt: "Synes du, jeg spiller jeg falsk?". Meget forvirret over hans henvendelse begyndte jeg straks at udbryde "nej, nej - overhovedet ikke!", og forsøgte igen at koncentrere mig om noderne af Images, som jeg sad med i skødet. Men så let slap jeg ikke. Han kom venligt og prøvende hen mod mig, sagde, at han ofte havde set mig, men ikke vidste, hvem jeg var, og præsenterede sig. Navnet glemte jeg, og har aldrig fået det at vide igen, men i mit eventyr blev han bare ved med at være Ridderen. Siden da hilste han altid hjerteligt på mig, når han så mig på gangene, og selvom jeg har været utrolig vanskelig at komme i kontakt med, blev han ved med at vise sin venlighed og åbenhed, hver gang han så mig.
For nylig gik der et par uger, hvor jeg ikke så ham, og da gik det virkelig op for mig, hvor meget tilstedeværelsen af hans venlighed havde betydet for mig midt i mine bestræbelser for at følge skolegangen og passe min øvning på konservatoriet. Og det gik op for mig, at Ridderen var blevet et symbol for alle de mennesker, der havde vist mig venlighed og kærlighed, når jeg havde haft brug for det gennem tiden. Hver gang jeg havde haft brug for nogens hjælp, var det kommet en frelsende engel som sendt fra himmelen og støttet mig. Og skønt jeg ikke havde opfattet mit behov for denne venlighed før, gik det nu op for mig, hvor meget det havde betydet for mit velbefindende at få de daglige smil fra en person, som jeg mærkede, kun ville mig det godt. Den slags folk, som står ved ens side, måske endda uden selv at vide det, når man står ansigt til ansigt med svære forhindringer og stærke udfordringer. Den slags folk, som hjælper én på livets lange udviklingsvej.

*

Jeg er midt i den hårdeste udvikling, jeg har oplevet meget længe, og den grå, polske vinter vil gøre mig selskab på denne eventyrlige rejse i to lange og intense måneder endnu. Inden jeg tog afsted, var jeg overbevist om, at det ville være passende for mig kun at være på udveksling i et semester, da jeg tænkte, at jeg ville blive vanvittig af at blive så konfronteret i et helt år. Selvom jeg slet ikke vidste, hvad jeg talte om, havde jeg ret. Jeg tror, at 5 måneder er lige præcis den tid, jeg skal bruge her i Warszawa, før jeg kan fuldføre mine udfordringer, udvikle mig til et nyt og rigere menneske og afslutte mit polske eventyr.  

Hvor jeg dog glæder mig til at komme hjem!

onsdag den 21. november 2012

Om kærlighed og komposition

For et par uger siden sad jeg en stille aften foran computerskærmen i mit lille værelse i Warszawa, og blev pludselig inddraget i en utrolig smuk chat på Facebook med en af de mest spændende og inspirerende mennesker, jeg kender. Vores samtale var som en lille, gylden spire, som hurtigt voksede sig overraskende stor og smuk, og hvis blade havde det dejligste, inspirerende røde skær af passion og intensitet. Samtalen gjorde stort indtryk på mig, og længe har jeg forsøgt at finde en måde at omskrive samtalen og dele tankerne, vi udvekslede, men jeg kunne ikke finde nogen ord, der var mere rammende, end dem, som vi brugte den aften, ej heller en måde at bygge det op, der var ligeså autentisk som de røde træs naturlige vækst, da vores idéer fik lov til at blomstre sammen for en stund - så her er hele samtalen gengivet i sin oprindelige form:
V: Część piękna :) Hvordan går det i Polen?

M: Det går smukt, flotte :) Jeg finder mig stille og roligt mere og mere til rette. Sjovt, som man kan tro, at man er faldet godt til, og så finder ud af, at der er mange flere dybere lag under den følelse - dybere måder at falde til på og finde en daglig rutine... Men jeg har fantastiske mennesker omkring mig, selvom jeg har været meget tilbageholdende med at skabe nye relationer. Da jeg kom til Polen, havde jeg mest lyst til bare at spille klaver, passe min yogapraksis og være meget alene, men min søde flatmate fik skovlen under mig og har endda til en vis grad fået mig til at opføre mig "normalt" nogle aftener... Fx har jeg med hende og hendes veninder været på karaoke-bar. Og dér stod jeg pludselig og sang Aqua for en masse begejstrede homoseksuelle. Bum. Men så kunne jeg også mærke, at det var på tide at vende udviklingen igen ;)Hvordan går det i København?

V: Det er jeg glad for at høre.
Det undrer mig ikke, at du finder dybere lag i at falde til rette. Når man falder til rette et sted, forbinder og forener man sin identitet til det nye sted. Men man lærer jo også noget nyt om sig selv, når man interagerer med nye omgivelser. Så når ens selverkendelse bliver dybere, føles det også igen dybere at falde til. ..tror jeg selv. Fortæl mig; hvordan passer du din yogapraksis?
Jeg holder meget at din nye, udviklede person. Der er sket et eller andet med dig, der har gjort dig rigere - i og med, du hviler så meget i dig selv. Jeg ærgrer mig egentlig over, jeg ikke nåede at se mere til dig, inden du tog af sted.
Herre gud, vi kan alle synge Aqua for homoseksuelle - det kan ske for den bedste :) Det er kun godt, du også morer dig .. på det mere primitive plan. Men du har sjovt nok ikke nævnt klaveret, og hvordan det går?
Tja, her i København går det henrivende. Jeg føler mig også lidt forandret. Jeg komponerer helt fantastisk musik nu, og jeg kan endelig stå helt og holdent ved den og være stolt af den. Her på det sidste har jeg fundet det interessant at læse en hel del psykoterapi og faktisk ret meget om både underbevidstheden, hypnose og sådan nogle spændende ting. Jeg er helt i ekstase over det.

M: Fantastiske du :) Jeg elsker dine ord! Det går rigtig dejligt med klaveret. Som jeg vist skrev, var tangenterne nogle af de eneste, jeg egentlig havde lyst til at bruge tid sammen med, da jeg kom. Det er så smukt at spille klaver et sted, hvor klavermusikken betyder så meget for folk. Hvor fodgængerovergange er malet som tangenter, og hvor bænke spiller små stykker af Chopin. Mine lærere er fantastiske. Jeg har set deres "onde", slaviske sider overfor andre elever, men endnu ikke overfor mig... Jeg passer min yogapraksis ved at dyrke yoga. Hmm. Med mig selv, på min måtte og med et tændt stearinlys, eller i et yogastudie sammen med andre, enten til guidede timer, eller hvor folk kører deres eget program, mens en lærer går rundt og giver vejledning og udfordringer. Giver det mening?

V: Ja, men det var jo det, du skrev - du havde lyst til tangenterne, da du kom. Ikke nu ;) Men det er lige meget. Jeg kan høre på dig, du er gladere end nogensinde for klaveret. Virkelig smukt at høre! Og jeg forstår godt, det giver mere mening for dig at spille derovre. Musik er jo ikke noget, der opstår teknisk, når du spiller på klaveret, men en tilrettet sindstilstand hos en dedikeret lytter. Uden lyttere er musikken ingenting. At du sidder i lokale 244 og spiller for dig selv er meningsløst, hvor meget du end sidder og nyder at spille. På den måde er musikken komplementært modsat af dine yogaøvelser - eller de øvelser, du laver selv. Musikken er en formidlet forplantning af energien fra den udøvende musiker. Den er først musik, når den vækker resonans hos en lytter. I de mediterende yoga-øvelser finder du omvendt svaret i dig selv. (har jeg misforstået noget?)
Men alt det vrøvl for at sige: Når din klavermusik er alt-afhængig af det lyttende sind, er det jo ikke nok at spille for dig selv, måske i 244, og med nok så meget stearinlys. Du har brug for et forstående miljø, din musik kan vokse i. Ellers ville det være som at forsøge at plante en Aloe Vera i en krukke uden jord. Det glæder mig, at du har fundet bedre jord, hvor du er nu :) Giver det mening?

M: Det giver så meget mening! Og du skal vide, at du får mig til at smile og mærke kærligheden til musikken blomstre inde i mig, når den for alvor bliver forstået!

V: Flot! Jeg er glad for, vi taler samme sprog. Det er sjældent, - selv på kons -, at jeg møder nogen, der virkelig forstår det. Kærligheden for musikken kan virkelig være stærk. Det er den også for mange inde på kons og andre steder - men dér, hvor den er størst, er dér, hvor den er kendt og forstået. Der er så mange nuancer og facetter af dét at elske musik, at den bliver fattig, hvis den tages for givet. Det værste, der kunne ske mig, ville være, hvis jeg tog min kærlighed til musikken for givet. For mig er arbejdet med musikken at undersøge den kærlighed og dykke ned i den hver dag. "Hvorfor vil jeg skrive tre toner for en obo her på takt 47 i partituret? Fordi det lyder >>godt<< ? Fordi teorien forslår det? Fordi min lærer siger det? Eller fordi det er en vane for mig, at der skal være en obo dér i den der musikalske situation?" Det ville da være fattige svar. Ved at spørge mig selv, hvorfor jeg har kærlighed for at skrive den tone, vender jeg den til et sjæleligt behov, og det kan godt stikke dybere end, hvad der lige lyder godt. Sjælen har et langt større overblik og en dybere musikalsk hensigt, end hvad mit bevidste (heldigvis) nogensinde kunne producere. Ved at undersøge min kærlighed til det, jeg gør, ved jeg, om min sjæl er i balance med det, der sker. Hvis kærligheden pludselig ikke er der, er det en alarm, der fortæller mig, at jeg gør et eller andet afgørende forkert, der må ændres omgående.
Det skræmmer mig hvor mange, der går og spiller (eller komponerer) på autopilot og uden at have nogen dybere retning med foretagenet. Den eneste retning, der er, hedder konkurrencer eller Bachelor. Helt ærligt!
Hvad er dine tanker om det? Jeg tænker bare højt.

M: Skønne - dét der lyder fuldstændig som mine tanker omkring kærlighed mellem mennesker, hvordan den ikke må tages for givet, og hvordan man ikke bare skal gøre tingene som man plejer, eller hvad en eller anden tradition siger, man skal, men fordi man føler, at det er lige præcis dét, der skal til lige nu. At undersøge relationen, alle de ting, der sker mellem parterne, sætte pris på dem, anerkende dem, acceptere dem - og dermed udvikle kærligheden og give den flere lag og flere dybder. Og alarmen er den samme. Det er det, jeg umiddelbart tænker... Og et forhold mellem mennesker er måske ikke så forskelligt fra mellem menneske og musik.

V: Maria, hvor er du smuk. Det var meget smukt sagt. Og det havde jeg ikke tænkt nærmere over, men hvor er det dog rigtigt. Kærligheden til mennesker kan også behandles sådan. At man aldrig må tage nogen for givet, er de fleste vel enige om, men at man ikke må tage kærligheden - også sin egen rettet mod andre - for givet, har jeg ikke engang selv tænkt over. At man skal gøre det mod sin kærlighed, som du så flot beskriver. Hmmm. Det var lige aftenens øjenåbner :) Hvad var i øvrigt de prik der?

M: Du er aftenens øjenåbner! Det ender sikkert med at jeg skriver et blogindlæg om vores lille samtale ;)
Og alt prikkeriet var fordi min sjæl kunne mærke, at vores sjæle havde noget, de skulle udveksle - og få en lille plante til at spire og gro. 

V: Fascinerende. Du er fascinerende og smuk.

M:  I lige måde!! Nu vil jeg nørde fransk fløjtelir. Mai og jeg spiller koncert i metronomen, når jeg kommer hjem midt i november. Drøm smukt!

V: Sov selv vidunderligt.

*

mandag den 19. november 2012

Clair de Lune - en rejse i månelys

"Har du set Twilight, Maria?", spurgte en af mine kolleger, Nanna, mig i formiddags på Joe and The Juice på Nørrebro, efter at Mathias og jeg havde været til en af hendes fantastiske yogatimer, ganske få timer inden jeg skulle rejse tilbage til Warszawa efter en uge i Danmark. "Nej", svarede jeg. "Du skal se 1, 2, 3 og 4!", sagde hun bestemt. Til mit forvirrede ansigtsudtryk forklarede hun, at det var fordi, der var noget meget smuk klavermusik med i filmene. Jeg vidste, hvad hun talte om, for hver gang jeg havde søgt på Debussy's berømte klaverstykke, Clair de Lune, på Youtube.com, dukkede altid et hav af søgeresultater op med klip fra Twilight-filmene, hvor stykket er blevet brugt som soundtrack.
Clair de Lune (som er fransk for månelys) er et af mine absolutte yndlingsstykker fra det klassiske klaverrepertoire. Det er et lille mesterværk, der i al sin stille enkelthed forstår at indfange månelysets sprøde kølighed og samtidig skyde en pil af melankoli i hjertet på sin lytter.

Da jeg uendelig trist havde taget afsked med Mathias og mit elskede København omkring frokosttid, havde jeg været ved at bryde ud i gråd hvert øjeblik resten af døgnet. Universet gjorde ellers sit bedste for at støtte mig i den rejse, der gjorde så ondt på mig. Jeg kørte i en tom bus til Malmø med en utrolig flink chauffør, som fik mig til at smile. Jeg var badet i det smukkeste, bløde skær fra eftermiddagssolens varme stråler, og den spæde frosts sprødhed indhyllede verden i en tilstand af klar, smuk og gennemsigtig tilstedeværelse. Selv Øresunds blide, blå bølger syntes at ville vugge mig blidt, da vi i stilhed kørte over broen til Sverige.
Det gjorde så hjerteskærende ondt på mig at forlade alt det og alle dem, der betød så uendelig meget for mig i København - og samtidig blev rejsen mødt af en stærk, tung og alvorlig følelse i mig af, at det var så uendelig godt for mig leve dette halve år i Polen. Det havde allerede nu givet min sjæl, min krop og mine følelser tid til at hvile, restituere, styrkes og modnes.
 
Resten af dagen mødte jeg jævnligt tonerne fra Debussys klaverstykke for mit indre øre. Og da jeg nogle timer senere fløj over skyerne mod Polen under en dybblå himmel i det smukkeste, klare månelys, vækkede musikken endnu større genklang i min sindsstemning.
Da jeg ankom til lufthavnen i Modlin, lidt udenfor Warszawa, var der helt mørkt omkring mig. En sprød tåge havde lagt sig over jorden og hyllede folkene omkring mig og mig selv endnu tydeligere ind i det klare, hvide månelys. Efter en bustur ind til Warszawas bymidte, steg jeg ud i en by, der syntes at leve af dette kølige lys. Det var som om, at månelysets intensitet havde tændt en hvid flamme i folks øjne. Som om, at øjenkontakt med fremmede på gaden pludselig var af en hel anden kaliber og styrke, end jeg havde oplevet nogle timer inden i Danmark. Måske var det en forskel mellem de to folkeslag, jeg ikke havde bemærket før. Eller måske var det fordi, polakkerne kunne se grådens mørke himmel i (og under) mine triste øjne. Måske havde månen virkelig fremmanet denne hvide flamme. Hvad intensiteten så end skyldtes, så følte jeg, at jeg rejste rundt midt i stemningen af Debussys Clair de Lune, indhyllet i en kold tåge, mens aftenens spæde, sprøde frost krøb ind under huden på mig, og jeg var badet i det hvide, kølige og melankolske månelys.Da jeg gik igennem Warszawas gader, hørte Clair de Lune for mig og studsede jeg over denne intensitet i folks øjne, hørte jeg pludselig lyden af guitarmusik. Mine øjne fandt efter noget tid omridset af guitaristen i mørket. Jeg stoppede op. Han spillede godt. Virkelig godt. Hans spil var virtuost og levende, og det lød bestemt ikke som noget, jeg plejede at høre gademusikanter spille. Guitaristen var en lille, buttet mand, med et rundt og venligt ansigt, og han så på sit instrument, som var det hans bedste ven. Som han sad dér på gaden, badet i månens kølige skygger, lignede han en levende legende. Jeg fandt med noget besvær frem til min pung under yogamåtten i min tætpakkede sportstaske, og delte et par øre af min skrøbelige studenterøkonomi med ham. Så snart mønten ramte hans guitartaske, som lå spredt ud foran ham, startede det en lavine af ord, der nærmest faldt ud af munden på ham. Han talte og talte og talte i ét væk, og jeg forstod næsten ingenting, men stod bare som en stolpe i jorden foran ham, fanget i hans talestrøm. Og som en fortsættelse af legenden trådte endnu en mystisk person pludselig ud af gadens mørke skygger. En høj, tynd mand med mørk hår, stærke, blå øjne og en guitar på ryggen kom hen til os, kastede et par sparsomme ord ind i guitaristens få vejrtrækningspauser, så min forvirrede fastlåsthed og reddede mig snart ud af strømmen. Han fulgte mig lidt ned af gaden, præsenterede sig som Luc, som også spillede på gaden i ny og næ. Han fortalte, at den virtuose guitarist var russer og havde talt russisk til mig, hvorfor jeg kun havde forstået få af hans ord. Luc anerkendte også hans virtuositet og dygtighed, og fortalte mig, at russeren var oprevet, fordi polakkerne af historiske årsager havde et dårligt forhold til russere - og russisk musik. Så når han sad på gaden og spillede Tchaikovsky på sin guitar, forstod folk ikke musikken. De kendte den slet ikke. De havde ikke lyst til at have noget med den at gøre. Men Luc var stor fortaler for medmenneskelighed og åbenhed,og ærgrede sig over denne distance, som han oplevede mellem det polske folk og den russiske kultur. For musikken var jo fantastisk. Og universel.

Luc og jeg skiltes, og jeg fortsatte hjem mod lejligheden, min sambo og hendes kat. Jeg kæmpede fortsat med tårene, hver gang jeg kom til at tænke på Mathias. Men igen var det som om, at universet prøvede at støtte mig i min rejse. Nu gik det op for mig, at universet velsignede mig med det kølende lys fra månen og stemningen af Clair de Lune. Og snart lod jeg mig indhylle i tågen. Jeg lod frosten komme til mig, lod skyggerne og tristheden få plads til at være i mig, uden hverken at fortrænge dem eller begrave mig i dem.
Jeg fortsatte stille min rejse i månelys.Claude Debussy var meget inspireret af Paul Verlaines digte, og netop han skrev et digt ved navn Clair de Lune, som Debussy (foruden klaverstykket) skrev hele to sange over. Verlaines smukke digt er fra den tidlige samling  Fêtes galantes (Gallant Parties, 1869), og lyder som følger:


Clair de lune

Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques.

Tout en chantant sur le mode mineur
L’amour vainqueur et la vie opportune,
Ils n’ont pas l’air de croire à leur bonheur
Et leur chanson se mêle au clair de lune,

Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres
Et sangloter d’extase les jets d’eau,
Les grands jets d’eau sveltes parmi les marbres.

 *

Moonlight

Your soul is a select landscape
Where charming masqueraders and bergamaskers go
Playing the lute and dancing and almost
Sad beneath their fantastic disguises.

All sing in a minor key
Of victorious love and the opportune life,
They do not seem to believe in their happiness
And their song mingles with the moonlight,

With the still moonlight, sad and beautiful,
That sets the birds dreaming in the trees
And the fountains sobbing in ecstasy,
The tall slender fountains among marble statues.